Bonaire

Volgens het huidige zonne-energie beleid van Bonaire is het nog  niet toegestaan om installaties aan te sluiten op het elektriciteitsnet die het kunnen voeden. De reden dat dit niet is toegestaan komt doordat (volgens elektriciteitsleverancier WEB) de huidige omstandigheden van het net en de bestaande karakteristieken teruglevering technisch hinder of falen kunnen veroorzaken.

Off-grid systemen
Wel is het mogelijk om off-grid systemen te installeren, hierbij zijn de installaties niet aangesloten op het elektriciteitsnet maar wordt er gebruik gemaakt van accu systemen. Neem voor een offerte op maat contact met ons op.

Nieuwe wetgeving
Momenteel wordt er gewerkt aan nieuwe regelgeving door het Ministerie van Economische zaken in Nederland in afstemming met WEB en overige stakeholders op Bonaire omtrent het opwekken en gebruiken van elektriciteit met teruglevering aan het elektriciteitsnet. Deze nieuwe regelgeving zal worden vastgelegd in het ‘regulerend kader elektriciteitsvoorziening Caribisch Nederland’, naar verwachting zal deze nieuwe regelgeving 1 januari 2015 van kracht worden.

Klik hier om een offerte aan te vragen voor een off-grid systeem of voor meer informatie over de mogelijkheden op Bonaire.

Zie onderstaande foto’s voor het eerste geslaagde project in Bonaire.

Links Midden Rechts