Wet- en Regelgeving

Sinds 1 januari 2012 is de beleidsnota kleinschalige duurzame stroom voorziening ingegaan op Curaçao. Het is sindsdien toegestaan om uw zonneenergiesysteem aan het stroomnet van Aqualectra te koppelen waardoor u stroom terug kunt leveren aan het net. De belangrijkste doelstellingen van deze nota zijn:  
  • Groene energie stimuleren.
  • Elektriciteitsvoorziening 24/7 op heel Curaçao.
Voor meer informatie kunt u de website van de Regering van Curacao bezoeken http://energiakonsiente.com/nl/duurzame-energie/beleidsnota/