Aqualectra bevindt zich op een kruispunt

DONDERDAG, 20 FEBRUARI 2014 08:54

WILLEMSTAD — Nutsbedrijf Aqualectra bevindt zich op een kruispunt. Een transformatie van de organisatie is urgent en noodzakelijk. Dat zei directeur Darick Jonis vanmorgen tijdens de vergadering van de Centrale Commissie in de Staten. Hij pleit voor een aanpassing van het toezichtbeleid. Het beleid geeft volgens Jonis momenteel geen ruimte voor aanpassingen.

Zo moet onder andere het tarief voor de afname van zonne-energie aangepast worden. Het nutsbedrijf wordt al een aantal jaren geconfronteerd met uitdagingen terwijl het zorg draagt voor een betrouwbare levering van water en stroom. Ook moet het overheidsbedrijf een positieve bijdrage leveren aan de Curaçaose economie. De afgelopen zes jaar heeft het bedrijf een verlies geleden van meer dan 220 miljoen gulden. Dat hij vanmorgen in het parlement een praatje mocht houden zou in de private sector ondenkbaar zijn geweest. Een bedrijf met dezelfde cijfers als Aqualectra zou allang over zijn kop zijn gegaan.

Jonis pleitte vanmorgen voor diepte-investeringen waardoor de onderhoudskosten omlaag gaan. Zolang de financiën er niet zijn kan het bedrijf niet meegaan met de technologische vooruitgang. Aqualectra wil onafhankelijker worden van fossiele energie. De wens van het bedrijf om het dieselpark met 115 megawatt uit te breiden klinkt wellicht tegenstrijdig, maar met de uitbreiding is het mogelijk om meer ruimte te maken voor alternatieve energie. Zo wil Aqualectra de capaciteit van het windmolenpark uitbreiden. Ook de levering van zonne-energie moet geleidelijk stijgen naar 55 MW in 2020. Nu krijgt Aqualectra 8 MW zonne-energie van onafhankelijke stroomopwekkers. Verder ambieert het bedrijf om het netverlies en het niet geregistreerde waterverbruik te verminderen naar respectievelijk onder 10 procent en onder 18 procent. Het liefst moet dit jaar al het water gezuiverd worden door middel van Reverse Osmosis. We hebben het dan over 50.000 m3 per dag om reserves te hebben. Hierdoor worden de verdampers om water te leveren overbodig. Over twee weken beantwoordt minister José Jardim de vragen die vanmorgen in de vergadering zijn gesteld.

bron: (2014, February 20). De Amigoe Curacao. Retrieved from http://www.amigoe.com